Volg mij ook op Twitter LinkedIn Facebook

passie voor talent

Als mensen me vragen waar mijn passie voor het optimaal benutten van talenten (ofwel bevlogenheid) vandaan komt, ben ik direct dichtbij mezelf.

Van huis uit kreeg ik de boodschap mee dat ik altijd 'het beste uit mijzelf moest halen'. Dan was dat vooral gericht op mijn aanwezige kwaliteiten. Niet om mijn 4 voor scheikunde te verhogen naar een 6. Ik kreeg kansen om mijzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Toen ik 16 was deed ik een drijfveren- en beroepskeuze test, iets wat in die tijd geen gemeengoed was. Al jong heb ik ervaren dat werken met/aan je talent gevoelens van tevredenheid, geluk en erkenning opleverden.
 
Van dichtbij heb ik ook gezien hoe het anders kan. Mijn vader was gymleraar op een scholengemeenschap en stond t.o.v. zijn academische collega's onderaan de ladder. Hij gaf les, had het goed met leerlingen, maar zette zich verder niet overmatig in voor de school. In zijn vrije tijd ontwikkelde hij zich tot een voorzitter van een grote voetbalvereniging. Hij bracht de club tot bloei, haalde sponsoren binnen en stimuleerde vrijwilligersnetwerken. Wat is de school als zijn werkgever veel

Schrijf reactie (0 Reacties)

fluitend aan het werkIn mijn coachpraktijk ontmoet ik regelmatig mensen die, zoals ze het zelf vaak verwoorden "zichzelf kwijt zijn". Het gaat om mensen die in de hectiek van leven en werken niet meer genoeg nadenken over wie ze nu eigenlijk (willen) zijn, wat ze (nog meer/anders) willen, waar hun kracht ligt.

Voor je het weet werk en leef je dan op de automatische piloot. Je doet wat je gevraagd wordt, maar je bedenkt en voelt niet meer of je er nog plezier en energie uithaalt. Soms vertellen mensen me dat ze niet meer de energie halen uit hun werk, maar de echte voldoening halen uit hun vrije tijd. Op het werk worden ze gezien als grijze muis, maar in het verenigingsleven vervullen ze een verantwoordelijke functie.

Het is mooi als mensen zich zèlf realiseren dat ze hun bevlogenheid verloren zijn en met hulp van coaching hun drive en passie weer ontdekken. Daarmee hebben ze weer zicht op hun kwaliteiten en ambitie en kunnen daarmee weer toegevoegde waarde leveren voor de organisatie waar ze werken. En ook thuis zijn ze weer een inspirerende partner, ouder, familielid, vriend/-in of buurtgenoot.

Positieve psychologie

Vanuit de positieve psychologie is in Nederland veel onderzoek gedaan naar de kracht van bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zijn (pro)actief, beschikken over veel, voelt zich fit en vitaal.

Bevlogen medewerkers zijn betrokken bij het werk en de organisatie, houden vol bij problemen en gaan op een plezierige wijze op in het werk. Voor alle duidelijkheid: een bevlogen medewerker bewaakt ook goed zijn eigen grenzen, overwerkt zich niet! Bevlogen medewerkers zijn parels voor de organisatie, maken naar de klant en collega's het verschil.

Toch is maar zo'n 12% van de Nederlandse werknemers bevlogen. Dat is jammer en onnodig. Als organisaties bevlogenheid meer/beter stimuleren bij medewerkers loont dat in allerlei opzichten. Zowel kwalitatief als kwantitatief.

Bevlogenheid begint altijd bij jezelf. Deels gaat het om persoonlijke aanleg, om eigenschappen als (zelf)vertrouwen, moed, optimisme, veerkracht. Het helpt als je over deze eigenschappen beschikt. Voor een ander deel kun je bevlogenheid stimuleren door er gericht aan te werken. Bijvoorbeeld door het werken aan jouw persoonlijke en werk gerelateerde energiebronnen. Waar loop jij warm voor? Wat helpt jou om er weer echt voor te gaan? Waar liggen jouw drijfveren?

Bevlogenheid past niet in crisistijd

Ik hoor de aanname "dat bevlogenheid niet past in crisistijd" regelmatig. Onderzoek naar geluk onder mensen laat zien dat slechts 10% van geluk wordt bepaald door externe omstandigheden. Geld maakt dus inderdaad niet gelukkig. Ook crisis of baanonzekerheid zijn externe factoren die wel invloed hebben op geluk en bevlogenheid maar niet doorslaggevend hoeven te zijn.

Op een andere manier kijken naar jezelf (en naar je team of organisatie) vanuit de vraag hoe jij je persoonlijke bevlogenheid kan versterken, is een eerste stap. Bevlogenheid vraagt beweging en onderhoud. Je kunt er positief aan werken!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Alles dat aandacht krijgt groeit…

Ongeveer een kerstboom lang duurde mijn besluitvormingsproces om 100% voor mezelf te beginnen. De kerstboom ging dit jaar zo’n drie weken mee, dus de duur van het proces viel wel mee maar de intensiteit was enorm. Het was ook een mooi proces, dat varieerde sterk tussen inkeer en delen. Stukjes voor mezelf uitdenken, delen in het klein, delen in het groot…

Maar het allerbelangrijkst was het besluit dat ik met mijn hart nam. Het vuur waarover ik in mijn vorige blog al vertelde overwoekerde alle belemmeringen in en buiten mij. In mijn hart was het duidelijk: ik zou de stap zetten, ik was er aan toe, mijn hart was er klaar voor…

Leven is kiezen…en kiezen is verliezen… Het klinkt misschien wat minder positief, maar het is wel de realiteit. Kiezen voor ondernemerschap betekent afscheid nemen van bepaalde zekerheden als garantie van inkomen, vaststaande pensioenvoorziening, vaste agenda… Maar het volgende gaat ook op: als je de ene deur sluit, gaat een andere deur open.

Na mijn mijmerperiode bij de kerstboom heb ik de knoop doorgehakt. Letterlijk betekende dit het opzeggen van mijn vaste baan en het aangaan van een samenwerkingsverband met Het Ontwikkelaarsgilde. Mijn vorige blog was een mooie weergave van die doorgehakte knoop. De positieve reacties van de mensen om me heen deden me heel goed, maar hadden met het besluit op zich en de periode daarvoor niets meer te maken. Ik heb de deur van een stukje verleden gesloten en die van een andere toekomst wijd open gezet. Heerlijk!

Inmiddels zijn we ruim drie maanden verder. Ik ben nu zelfstandig ondernemer, ben volop bezig mezelf als zodanig te laten zien en het voelt goed! Ik voel me ook gezien. In de afgelopen jaren heb ik natuurlijk al wel een basis gelegd voor mijn ondernemerschap, maar het voelde als een hobbie. En nu mag ik het allemaal ‘voor het echie’ doen! Via Twitter heb ik al mooie contacten gelegd en kort geleden kon ik n.a.v. een Twitter-contact mijn eerste maatwerkvoorstel voor een training doen. Nu opdrachtgevers weten dat ik volledig onderneem word ik spontaan gebeld om te komen praten over mijn dienstverlening.

Ik doe nu allemaal mooie dingen waar ik erg van geniet: HR- en Organisatieadvies, Coaching, training. Iemand zei ooit: als je van je hobbie je werk maakt, hoef je nooit meer te werken.

Mijn persoonlijke bagage is weer mooi aangevuld en dat benut ik in mijn Coaching en training. Niets is mooier dan mensen te begeleiden die zichzelf verbazen... Mensen en organisaties te helpen kiezen voor passie en groei!

Schrijf reactie (0 Reacties)

Feel the fear and do it anyway

Over diep adem halen, knopen doorhakken en stappen zetten…

Bijna twee jaar geleden heb ik een eigen bedrijf opgezet op het gebied van coaching, training en HR (organisatie) advies. Ik heb dat steeds náást mijn baan als HR manager bij Rabobank gedaan. Het was een fijne manier om er als ondernemer een beetje ‘ in te groeien’. Ik heb prachtige coach- en trainingstrajecten gedaan en zonder veel moeite kreeg ik nieuwe klanten via mond-tot-mond reclame.

BedrijfJE

En toch, als ik over mijn praktijk sprak dan had ik het over ‘mijn bedrijfJE’. Het voelde aan als hobby, terwijl ik het wel degelijk serieus nam. In mij sprak een stemmetje dat ooit het moment wel zou komen, dat ik wist hóe ik de stap naar volledig zelfstandig ondernemerschap zou zetten.

Ik heb er een poosje heel hard over nagedacht, maar kwam er niet uit. Ik twijfelde over het loslaten van zekerheden, over de crisis en ook wel over de waarschuwende feedback die ik van anderen kreeg “omdat het de tijd er nu niet naar is…”

Toen heb ik besloten om het los te laten en te zien wat er zou gebeuren… Ik geloof er in dat loslaten helpt bij grote dilemma’s in een leven!

Het Ontwikkelaarsgilde

En het klopte. Begin december vorig jaar (het lijkt al lang geleden, maar we praten over twee maanden!) voerde ik een gesprek met twee partners van Het Ontwikkelaarsgilde . Ik weet nog dat ik twijfelde of het ik het gesprek zou laten doorgaan. Ik wist toch nog niet precies wat ik wilde? Ik heb mijn twijfel ook besproken. Dat ik graag voor mezelf verder wilde, maar niet als ‘eenpitter’. Maar dat een goede klik zo belangrijk was… De energie van dat gesprek was zo goed! Ik stapte na afloop in mijn auto en wist (noem het een innerlijk weten!) wat ik wilde. Met deze club wilde ik graag verder. De professionaliteit, de verbinding, de vernieuwing … het raakte iets in mij.  De adrenaline gierde door mijn lichaam. Mijn gevoel en mijn intuïtie wisten het eerder dan mijn verstand!

Balans

Al het voelen en denken op een rij, haalde ik diep adem, hakte ik de knoop door en heb de stap gezet: Vanaf 1 maart a.s. ben ik zelfstandig ondernemer. Ik ga coachen en trainen en me nóg meer ontwikkelen als organisatieadviseur! Ik ga bedrijven helpen bij het implementeren van Het Nieuwe Werken als cultuurspecialist. Ik ga een studie doen (In de Wind van SIOO) en me certificeren… Het mooie is dat ik gedoseerd afscheid neem van mijn werk als HR manager. Ik blijf vooralsnog twee dagen beschikbaar voor deze bank.Een goede balans tussen gevoel en verstand is wel prettig. Dus nam ik in de kerstperiode de tijd om na te denken. Ik heb wat afgemijmerd , al starend in de lichtjes van de kerstboom! Ik heb gespard met mijn lief, mijn huidige werkgever, met mijn zus… Natuurlijk kon ik allerlei gedachten en overtuigingen opnoemen die mij belemmerden om de stap te zetten. Maar er was een vuurtje in mij gaan branden, dat niet meer uit ging.

Garanties

Garanties heb ik niet, maar zijn die er in het leven? Ik ken mijn kwaliteiten, ik heb vertrouwen in mijn persoonlijke groei en heb een groep mensen om me heen gevonden van wie ik leer en energie krijg! 
In mijn coaching en training gaat het vaak over je hart en passie volgen. Het voelt zo ongelofelijk goed om dat zelf ook te doen! Want: Practise what you preach! Of: Spreek met daden ipv met woorden!

Natuurlijk vind ik het spannend! Ga ik slagen als ondernemer… Gaat het lukken in deze tijd… Mijn positieve inslag zegt van wel, mijn drive helpt me. Ik ga ervoor: Feal the fear and do it anyway!

Schrijf reactie (0 Reacties)

De basis voor effectief leiderschap is de reis naar binnen...

Wat voor leider ben jij?

Veel van mijn clienten zijn mensen met een leidinggevende functies, maar eigenlijk zijn al mijn clienten persoonlijk leiders. Bij coachtrajecten gericht op leiderschap is het streven naar effectiever leiderschap vaak het uitgangspunt. Mensen komen bij mij met vragen als: Hoe kan ik soepeler omgaan met weerstand in mijn team? Hoe zorg ik ervoor dat ik mensen meer kan inspireren en stimuleren? Hoe haal ik meer uit mijn medewerkers? Hoe vergroot ik  mijn beïnvloedend vermogen in een management- of directieteam. Hoe word ik een dienend leider?

Coachvraag

In eerste instantie is de coachvraag meestal gerichtop de omgeving van de client. Het antwoord op de coachvraag is daar echter niet te vinden. De sleutel tot verandering vinden cliënten in zichzelf. De basis tot (dienend) leiderschap is een reis naar binnen. Mijn overtuiging is dat "wat je niet hebt, je ook niet kan geven".

Als je als leider wilt dat medewerkers om je heen bewust zijn van hun talenten en kwaliteiten en deze effectief benutten begint het bij je zelf. Dat betekent dat een effectief leider zichzelf goed kent. Deze leider kent zijn kwaliteiten, drijfveren, behoeften en schaduwkanten. Een effectief leider herkent weerstand bij zichzelf en daardoor ook bij anderen. En deze leider weet dat verandering vaak begint bij herkenning van weerstand en patronen. Is niet (meer) bang voor zijn eigen weerstand en dus ook niet meer bang voor weerstand bij anderen. Sterker nog: hij is blij met (openlijke) weerstand!

Ontdekkingsreis

Coachtrajecten zijn een ontdekkingsreis. Ik werk zeer vanuit het hier en nu, vanuit wat er ter plekke gebeurt. Ik spiegel wat ik zie en ervaar. Dat is spannend voor de cliënt, en  voor mij. Geen mens is hetzelfde en dus is ook ieder coachtraject anders. Samen gaan we op ontdekkingsreis om te ervaren wat er van binnen speelt. Dat is wel even wennen. Mensen die ik coach zijn vaak sterk gericht op de buitenwereld en hun modus gericht op aanpassing en vermijding. Samen gaan we op zoek naar de wereld daaronder om uit te komen bij echte behoeften en verlangens. Wat voor leider wil je écht zijn... Veel antwoorden komen neer op Puur Zijn. Niet meer werken en leven vanuit een functie of rol, maar 'gewoon' zijn wie je bent. Echt jezelf laten zien, in al je kleuren en facetten.

Authenticiteit

Puur of authentiek zijn is vaak de diepe wens van leiders. Het mooie is, als je zelf de weg daar naar toe ontdekt en bewandelt, kun je anderen helpen en stimuleren dat ook te doen. Dan hoeven je collega´s en medewerkers om je heen ook geen toneelstukjes meer te spelen. Kunnen vanuit hun pure talenten handelen. Kunnen verbindend zijn naar elkaar, naar de omgeving, naar klanten...  Als je de weg naar binnen bewandelt, geniet van jezelf  met al zijn facetten, ben je puur en ervaren mensen je ook zo. Dan krijg je duurzame betekenis i.p.v. ´een kortstondig rendement´.

Effectief leiderschap

Effectief leiderschap begint altijd bij jezelf. Ik vind het heerlijk om mensen uit te dagen naar zichzelf te kijken. Ik moedig hen graag aan uit hun comfortzone te stappen en te ontdekken wie ze écht zijn! De verwondering is vaak groot. Maar altijd is het resultaat dat mensen zichzelf meer begrijpen én waarderen. Innerlijke kracht is daarmee geen loze titel of een slogan meer, maar krijgt echt betekenis. En die ervaart niet alleen de client, maar die betekenis straalt uit naar buiten. Dan liggen al die coachvragen waarmee leiders in eerste instantie bij mij komen binnen handbereik!

Schrijf reactie (0 Reacties)
Joomla SEF URLs by Artio

Publicaties

  • Stel je voor… Medewerkers zijn gelukkig in hun werk…

    Van beoordelingsgesprek naar geluksgesprek Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft het: Gelukkig werken laat je beter functioneren en goed...

  • Werken aan Gelukkig Werken loont!

    Over een week start ik met de opleiding tot Gelukkig Werken-coach bij Onno Hamburger. Ter voorbereiding herlees ik het boek ‘Gelukkig Werken’ , dat hij...

  • Geen seconde spijt!

    Op de kop af 50 jaar heeft hij bloemen en planten aan de deur verkocht in diverse dorpen in de regio vanuit een oud wit busje. Weer of geen weer,...


Alle publicaties

Neem contact op!

Annemarie van Weelie

Interim HRM, Coaching en Training
Asperen

Bel mij op 06 51939899

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK 30283325


Profile Dynamicslogo wil