Volg mij ook op Twitter LinkedIn Facebook

Medewerkers van de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost hebben in het kader van de implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW) een workshop balans werk en privé gevolgd. Deze behoefte werd naar voren gebracht door de ambassadeurs van de afdelingen. Annemarie van Weelie liet de deelnemers (meer) zicht krijgen op de eigen balans. Met dit inzicht kan men zelf sturing hieraan geven.

Cruciaal was de onderlinge uitwisseling van ervaringen en ideeën. Ook is specifiek gewerkt aan belemmeringen, wat weerhoudt je om een betere balans te hanteren? Dit heeft vaak te maken met onderliggen de waarden, normen en overtuigingen. De deelnemers hebben in een goede setting met elkaar gedeeld en een mooie methodiek in handen gekregen om hiermee verder te gaan.
Schuldgevoelens kunnen mensen in hun greep houden. Wat denken collega’s als ik later binnen kom? HNW geeft vrijheid maar vraagt ook meer regie van de medewerker. Zoals een deelnemer aangaf: Werken is ook ingewikkelder geworden door HNW. Vroeger was je om 17.00 klaar maar nu kun je altijd werken.

Een paar reacties van deelnemers

Aletta Giethoorn

Annemarie bracht de workshop op een hele enthousiaste en open manier. Voor mij heeft de workshop het inzicht gegeven dat ik het eigenlijk helemaal niet zo druk heb als ik dacht.
Door de workshop heb ik mij gerealiseerd dat de drukte met name in mijn hoofd zit. Hierdoor kreeg ik gelijk een stuk rust waardoor ik nu prettiger in mijn vel zit, zowel op het werk als privé.

Minke van Putten, teamleider Zakelijk Loket

In deze workshop heb ik geleerd dat ik op de goede weg ben. Ik kan mijn tijd en taken nog wel beter inplannen. Ik plan nu tijdig en met regelmaat een dag thuiswerken in en voel me vrijer om mijn tijd anders in te delen. En dat zonder schuldgevoel! Via mijn mobiel lees en beantwoord (waar mogelijk) ik mijn mail alle dagen. In eerste instantie wilde ik dit niet omdat ik bang was dan altijd met de bank bezig te zijn. Maar het voelt beter om mijn mail bij te houden dan dat ik bij inloggen eerst 20 mails moet lezen. Mijn werk is belangrijk voor me en een groot deel van mijn leven. Ik kan nu veel beter mijn energie verdelen en merk dat ik betere resultaten boek. Dit voelt goed en geeft mij veel meer rust.
Door zelf rust en een betere balans te hebben en dit uit te stralen kan ik dit ook goed met medewerkers delen. Regelmatig bespreek ik de balans tussen werk en privé met ‘mijn’ mensen. Ik vind het mooi dat mensen elkaar meer respecteren, mensen delen nu makkelijker hun verwachtingen, dat schept duidelijkheid.

Jan van Herwaarden, adviseur financieel advies

Het was een leuke workshop. Het verschil binnen bepaalde afdelingen vond ik opvallend. Persoonlijk ben ik gaan nadenken over het geven en nemen. HNW leidt voor ons heel vaak tot geven en weinig tot nemen. Hierin ga ik meer balans proberen te vinden. Een mengeling van afdelingen is goed zodat je ook van andere collega’s een beeld krijgt hoe het bij hen werkt. Al met al een nuttige workshop!

Directievoorzitter Piet Hoogendoorn over werken met Annemarie van Weelie

“In de vijf jaar dat ik directievoorzitter mocht zijn van de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost heb ik met veel plezier samengewerkt met Annemarie van Weelie. Een H.R. professional die het management professioneel en met visie heeft geadviseerd en ondersteund. De menselijke maat en het adagium “hard op inhoud zacht op mensen” waren haar credo. Zij was de drijvende kracht bij de implementatie van het nieuwe werken.”

Rabobank directievoorzitter Carin van Huët over de toegevoegde waarde van HR bij fusies

"Goede en tijdige communicatie zijn essentieel!”

Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost staat aan de vooravond van een voorgenomen fusie met collega- Rabobank Vijfheerenlanden. De beoogde fusiedatum is 1 april 2015. Directievoorzitter Carin van Huët van Rabobank Alblasserwaard Noord en bereidt samen met haar collega van de Rabobank Vijfheerenlanden de voorgenomen fusie voor. Het is niet haar eerste fusie. Zij begeleidde in haar loopbaan binnen Rabobank al eerder fusietrajecten.

“Fusies zijn prachtige trajecten om mee bezig te zijn. Belangrijk is dat de trajecten zorgvuldig worden geleid. Goede en tijdige communicatie zijn essentieel. Je moet de medewerkers mee nemen in het hele tijdspad, zodat ze weten welke stappen er worden gezet en wanneer. Binnen Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost kiezen we ervoor om met regelmaat de stand van zaken te vertellen tijdens personeelsbijeenkomsten en zeer frequent de medewerkers via local web te informeren. Er is niet altijd iets nieuws te melden, maar dat is ook belangrijk te vermelden en het is ook altijd goed om dingen te herhalen en/of mensen de gelegenheid te geven om vragen te stellen. “

Annemarie van Weelie is als externe betrokken in haar rol als HR manager:
“Het fusietraject is vanuit HR bezien een uitdagende klus. Hoewel de werkgebieden van beide banken aan elkaar grenzen zijn er zeker verschillen in de werkwijze en cultuur. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de afdelingen HR. Samen met de HR collega’s van Rabobank Vijfheerenlanden leggen we beide banken naast elkaar en vergelijken we bezettingen, arbeidsvoorwaarden en onze werkwijzen. Het doel is om uiteindelijk goede voorstellen aan de beoogde directie te kunnen doen. Een goede samenwerking met de ondernemingsraden van beide banken is hierbij ook van belang. In mijn rol ben ik vooral bezig om overzicht en informatie te geven, voorstellen te doen en draagvlak te creëerden.

Het valt of staat allemaal met goede communicatie. Voor medewerkers heeft een fusie veel impact. Binnen deze bank zijn we al ruim voor de fusie begonnen met het voorbereiden van medewerkers om zich bewust te maken van hun talenten en mogelijkheden. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Hierin begeleid ik medewerkers graag, maar vooral ook de leidinggevenden om hen beter toe te rusten op hun coachende taken. Juist leidinggevenden hebben zelf ook aandacht nodig, want ze begeleiden hun medewerkers in tijden van onzekerheid, maar moeten zich ook richten op hun eigen loopbaan. ”

Nieuwe bank

Bij fusie creëer je met elkaar een nieuwe bank. Carin van Huët hecht hierbij veel waarde aan de rol en inbreng van HR: “De kracht van HR zit in verschillende aspecten van een fusie. Enerzijds de meer ‘zachte’ aspecten van begeleiden van medewerkers en leidinggevenden. Zo hebben we, een paar maanden geleden, samen een leiderschapstraject voor MT en DT voorbereid om leidinggevenden te stimuleren zich persoonlijk voor te bereiden op de fusie én om hen te helpen om hun begeleidingstaken van medewerkers goed op te pakken. Juist in fusietijd is het belangrijk dat er een team leidinggevenden staat dat goed samenwerkt en kan terugvallen op elkaar.
HR is ook van belang bij de meer ‘harde’ aspecten van de fusie zoals het doorlopen van de juiste stappen, het opstellen van adviesaanvragen, de bijdrage aan het fusierapport, het opstellen van de functie-overgangsmatrix en het juist toepassen van het sociaal plan. Nu zijn we druk met de daadwerkelijke fusie, straks neemt HR de regierol om het cultuurtraject op te pakken. Het is belangrijk dat beide banken samen één bank worden. We moeten met elkaar zorgvuldig bepalen wie we willen zijn, vanuit welke visie we willen werken en op welke manier. Uiteindelijk gaat het om houding en gedrag. De HR manager is soms een luis in de pels, spiegelt, confronteert en stelt de juiste vragen. Soms ook lastige. Kortom: een stevige sparringpartner. Daar zit nu juist de toegevoegde waarde van HR!”

Annemieke Leentvaar manager Rabobank

“Voor mijn team heeft Annemarie een fantastische opmaat training gemaakt waarbij het doel was elkaars persoonlijkheid, kwaliteiten en drijfveren beter te leren kennen en te waarderen. SAMEN was het sleutelwoord!

Het teambuidingstraject bestond uit twee delen met een tussenperiode van 4-6 weken.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst maakten we allemaal een online gedrag- en drijfverentest Profile Dynamics. De uitkomsten zijn in een persoonlijk coachgesprek met Annemarie besproken en in het eerste deel hebben we deze collectief met elkaar gedeeld. Dit heeft mooie inzichten in eigen gedrag en drijfveren en kracht en valkuilen van het team gegeven. Zaken vielen op hun plaats waarom de één zo acteerde en de ander zo, allemaal met de beste intentie maar vanuit een andere drijfveer.

Door dit van elkaar te weten ontstond er wederzijds begrip in plaats van irritatie. Ook begrepen we hoe we elkaar hierin konden versterken.

In het tweede dagdeel hebben teruggeblikt op de eerste sessie en gekeken wat men al anders had gedaan. Het was mooi om te zien hoe praktisch toepasbaar het eerste deel van de training al was.

Daarna hebben we het voeren van een dialoog geoefend. Met elkaar hebben we gekeken op welke wijze je gesprekken voert en wat de invloed/impact daarop vanuit ieders kleur drijfveren was. Hiervoor had iedereen een huiswerkopdracht gemaakt om een gesprek met een klant of collega uit te werken waar je niet tevreden over was. De uitkomsten hebben we met elkaar gedeeld.

Ten slotte hebben hebben we vanuit de drijfveren de link gelegd naar bevlogenheid. Hoe het ontstaat, welke persoonlijke energiebronnen ieder heeft en welke taakeisen er zijn. De balans hierin is erg belangrijk. Ook hebben we zicht gekregen hoe we elkaar als team kunnen stimuleren in bevlogenheid.

Het was erg prettig werken met Annemarie, zij heeft aan de hand van de voorgesprekken een passend voorstel gemaakt. Deze training heeft ervoor gezorgd dat de onderlinge verstandhoudingen en hiermee de kwaliteit van het werk enorm zijn verbeterd.

Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes.”

Joomla SEF URLs by Artio

Publicaties

  • Stel je voor… Medewerkers zijn gelukkig in hun werk…

    Van beoordelingsgesprek naar geluksgesprek Wetenschappelijk onderzoek onderschrijft het: Gelukkig werken laat je beter functioneren en goed...

  • Werken aan Gelukkig Werken loont!

    Over een week start ik met de opleiding tot Gelukkig Werken-coach bij Onno Hamburger. Ter voorbereiding herlees ik het boek ‘Gelukkig Werken’ , dat hij...

  • Geen seconde spijt!

    Op de kop af 50 jaar heeft hij bloemen en planten aan de deur verkocht in diverse dorpen in de regio vanuit een oud wit busje. Weer of geen weer,...


Alle publicaties

Neem contact op!

Annemarie van Weelie

Interim HRM, Coaching en Training
Asperen

Bel mij op 06 51939899

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK 30283325


Profile Dynamicslogo wil